Ορισμός υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. και Σ.Ε.Φ.Ε

Εκδόθηκε σήμερα η απόφαση  ορισμού  υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ  &  Σ.Ε.Φ.Ε  όλων των Σχολικών Εργαστηρίων της Δ.Δ.Ε Αργολίδας για το    Σχολ. Έτος 2012-13.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα ονόματα κατεβάζοντας το συνημμένο αρχείο.

Υπενθυμίζεται ότι από την τρέχουσα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τις συνημμένες εγκυκλίους, ορίζεται μόνο ένας  Υπεύθυνος Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων ή των σχολικών εργαστηρίων που διαθέτει η  κάθε σχολική μονάδα.
Επίσης αν κάποιος είναι υπεύθυνος εργαστηρίου και οριστεί ως υπεύθυνος και σε άλλο σχολείου όπου έχει διατεθεί και διδάσκει, δεν δικαιούται περαιτέρω μείωσης ωραρίου.

Υπεύθυνος εργαστηρίου δύναται να ορισθεί και υποδιευθυντής, αν δεν υπάρχει άλλος εκπαιδευτικός ανάλογης ειδικότητας.