Εναρξη και λειτουργία νέου Δικτυακού Τόπου

ΚΕΠΛΗΝΕΤΣας ανακοινώνουμε την έναρξη και πιλοτική λειτουργία του νέου Δικτυακού Τόπου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας. Ο νέος δικτυακός τόπος παρέχει μεταξύ των άλλων τη δυνατότητα δυναμικής αλληλεπίδρασης με τους χρήστες καθώς επίσης αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης και αναζήτησης περιεχομένου, μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον…

Οι δυνατότητες αυτές σε συνδυασμό με την έγκαιρη ενημέρωση, τον καθιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο νέος δικτυακός τόπος φιλοξενείται στον Web Server του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Η σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση του δικτυακού τόπου, πραγματοποιείται με χρήση εργαλείων ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Παράλληλα, για κάποιο χρονικό διάστημα, θα λειτουργεί και το παλιό web site. Περισσότερες πληροφορίες στο μενού Πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου.

Η ομάδα ανάπτυξης και σχεδίασης.

Σχεδίαση – Επιμέλεια: Δικτυακού τόπου Δ.Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Βελέντζας Αλέξης ΠΕ19)
  • ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  (Μακρυπόδης Διονύσιος ΠΕ19, Λέων Προκόπης ΠΕ19)