«Διαγωνισμός για τη Γαλλοφωνία 2013 στην Ελλάδα»

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (ΓΙΕ) και η  Υπηρεσία Συνεργασίας και η Μορφωτική Δράση της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες των γαλλόφωνων χωρών στην Ελλάδα διοργανώνει διαγωνισμό για τη Γαλλοφωνία . Ο ανωτέρω διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προς όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά) της χώρας. Το θέμα του για φέτος είναι ο μύθος και οι μαθητές καλούνται να εμπνευστούν μύθους χρησιμοποιώντας τις 10 λέξεις της γαλλοφωνίας 2013. (www.ifa.gr).

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο μέχρι την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου 2013. Καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής των πονημάτων εργασιών, ορίζεται η Τετάρτη, 6η  Φεβρουαρίου 2013 και κατάθεσης στο Γαλλικό Ινστιτούτο, η Παρασκευή 8η Φεβρουαρίου 2013.

Η απονομή των βραβείων του διαγωνισμού θα λάβει χώρα στα πλαίσια της Εβδομάδας για τη Γαλλική Γλώσσα και τη Γαλλοφωνία, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο με επίκεντρο τη Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας. Η Εβδομάδα αυτή θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 19 έως τις 24 Μαρτίου 2013.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες και σχετικό υλικό.