Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν. 4186/2013/ ΦΕΚ.193)

Τα επισυναπτόμενα αρχεία περιέχουν αποκωδικοποιημένες πληροφορίες βασικών διατάξεων του Ν.4186, όσον αφορά τη λειτουργία των Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών) που άρχισε να εφαρμόζεται από το φετινό σχ. έτος 2013-14  στην Α΄τάξη. Επίσης πληροφορίες για τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης (ΣΕΚ,ΙΕΚ).