Παρουσιάσεις πλαισίου και πρακτικών της Ε.Ε. από ελληνικής πλευράς στο παράρτημα του Harvard στο Ναύπλιο

Την 21η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Παν/μίου του Harvard στο Ναύπλιο, Τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την ανταλλαγή καλών ερευνητικών πρακτικών μεταξύ των συντελεστών του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας στα Λύκεια του νομού και των φορέων του Πανεπιστημίου του Ηarvard στις ΗΠΑ, το οποίο εφαρμόζει ανάλογα προγράμματα στην Ελλάδα.  Στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από τους υπευθύνους του παραρτήματος σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων της Β/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, συμμετείχαν εκτός των εισηγητών, η Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου κ. Δήμητρα Δάφνη, Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Εκπαιδευτικοί των Λυκείων του Ν.Αργολίδας