Εναρξη Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

Εκδόθηκε σήμερα η εγκύκλιος για την έναρξη της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) για τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ.

Δείτε στα συνημμένα τα σχετικά έγγραφα.