Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος Γενικών Λυκείων στη Φυσική Αγωγή.

Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας στη Γ΄ Γενικού Λυκείου από μία ώρα την εβδομάδα σε δύο.images

Δείτε στα συνημμένα την σχετική  υπουργική απόφαση.