Ανακοινοποίηση επιλεγέντων μαθητών-συνοδών για την Ημερίδα Euroschola 2012 στο Στρασβούργο.

Έγινε ανακοινοποίηση των επιλεγέντων μαθητών και των συνοδών τους για την ημερίδα Euroschola 2012.
Συνημμένα πίνακας με όλα τα ονόματα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.