Ωρολόγια προγράμματα σπουδών Ημερησίου ΓΕ.Λ

Δείτε στα συνημμένα ΦΕΚ τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών  του Ημερήσιου  Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-16