Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών 2015.

Δείτε στα συνημμένα την σχετική εγκύκλιο.
Περίοδος αιτήσεων εως 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Για την επίδειξη μέχρι 3 γραπτών απαιτείται παράβολο 50 ευρώ και 80 ευρώ για πάνω από 3 δοκίμια.