Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε στρατιωτικές λέσχες.

Δείτε στα συνημμένα το σχετικό δελτίο τύπου και τα λοιπά έγγραφα  με τους όρους και τις προϋποθέσεις σίτισης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις στρατιωτικές λέσχες.