Οδηγίες μαθημάτων Α και Β ΓΕ.Λ (Γ΄Εσπερινού) και Φυσικής Αγωγής Α & Β ΓΕ.Λ

Δείτε στα συνημμένα τις σχετικές εγκυκλίους με τις οδηγίες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και τα υπόλοιπα μαθήματα Α και Β ΓΕ.Λ (Γ΄Εσπερινού)