Προγραμματισμός διδακτικού έργου Φυσικής Αγωγής.

Δείτε στα συνημμένα το έγγραφο προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου του Σχολικού Συμβούλου κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) για το σχολικό έτος 2015-16.