Οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Γ΄ ΓΕ.Λ και Δ΄ Εσπ. ΓΕ.Λ

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες στα συνημμένα έγγραφα.