Τροποποίηση ύλης Γ΄ΕΠΑ.Λ (ΑΟΘ-ΑΟΔ)

Δείτε τις αλλάγες στην συνημμένη εγκύκλιο.