1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ