2ο ΓΕ.Λ ΑΡΓΟΥΣ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ