Ιδέες για την παρουσίαση των εργασιών μας

Στην παρουσίασή μας είναι καλό να αναφέρονται:

  • Ο χωρισμός ομάδων, τα ονόματα ομάδων, οι δραστηριότητες που ανέλαβε η κάθε ομάδα.

  • Επισκέψεις σε χώρους εκτός σχολικής μονάδας: σύντομη περιγραφή, φωτογραφίες, στόχος επίσκεψης, δράσεις, εντυπώσεις μαθητών/-τριών.

  • Δραστηριότητες – συναντήσεις με ειδικούς κατά περίπτωση: λόγοι για τους οποίους έγιναν, δράσεις που ανέλαβε κάθε ομάδα, ιδέες που αποκόμισαν οι μαθητές/-τριες.

  • Τα συναισθήματα των μελών της ομάδας, από την εφαρμογή του προγράμματος.

  • Προσδοκίες μελών της ομάδας, σε περίπτωση που είχαν συζητηθεί – διερευνηθεί στην αρχή. Κατά πόσο αυτές ικανοποιήθηκαν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον κάθε μαθητής/-τρια μπορεί, αν το επιθυμεί να καταθέσει την εμπειρία του.

Αλλες Ιδέες ( Καλό είναι … )

  • να συμμετέχει όλη η ομάδα στην παρουσίαση

  • να υπάρχει ποικιλία, ευρηματικότητα και πρωτοτυπία στον τρόπο παρουσίασης, ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον του κοινού. Ενδεικτικά χρήση βίντεο, δραματοποίηση, θεατρικά δρώμενα, καλλιτεχνικές δημιουργίες, ανάγνωση κειμένων, χορός…

  • να αφιερώσουμε χρόνο στην προετοιμασία της παρουσίασης του προγράμματός μας και να παραμείνουμε μόνο σε ουσιώδεις και αντιπροσωπευτικές αναφορές των δράσεών μας.

  • να αποφεύγουμε τη σύνταξη κειμένων με υπερβολικές πληροφορίες για το θέμα μας, την ανάπτυξη της στοχοθεσίας και την προβολή βίντεο από τις επισκέψεις μας μεγάλης διάρκειας ( κουράζουν αφόρητα το κοινό και ξεφεύγουμε από το στόχο μας ). Αντί αυτού παρουσιάζουμε την εμπειρία μας με γλαφυρό, συνοπτικό και ενδιαφέροντα τρόπο, τί διαφορετικό κάναμε, πώς προσεγγίσαμε το θέμα, πώς νοιώσαμε για αυτό, ποιές είναι οι προτάσεις μας για την επίλυση του προβλήματος, ποιά βήματα κάναμε για την επίλυσή του ( π.χ. δημιουργία ιστολογίου ή και αναρτήσεων, επιστολές που απευθύνονται στον τοπικό τύπο ή και στις αρχές του τόπου, προτάσεις για αλλαγή συνηθειών, ενεργές δράσεις ).

  • να αποφεύγουμε τη συνεχή παράθεση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, αφού δεν είναι αυτές που ενδιαφέρουν, αλλά το πώς τις συγκέντρωσαν οι μαθητές/-τριες (π.χ. πηγές), πώς τις επεξεργάστηκαν, ποιές λύσεις προτείνουν.