ΚΕΣΥΠ – Πληροφορίες

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία, η οποία έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), θεσπίστηκαν με το νόμο 2525/97 και απευθύνονται σε μαθητές, νέους έως 25 ετών, γονείς – κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς.

Ο ρόλος των ΚΕΣΥΠ είναι:

 • Να παρέχουν συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές, γονείς και καθηγητές σε θέματα σταδιοδρομίας (εκπαιδευτικής, επαγγελματικής) και κοινωνικής ανάπτυξης,
 • Να παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση-τεκμηρίωση σε θέματα που έχουν σχέση με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους των νέων.

 

Επιπλέον, τα ΚΕΣΥΠ:

    • Συντονίζουν την εφαρμογή του ΣΕΠ στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους
    • Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ
    • Οργανώνουν δραστηριότητες σχετικές με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, επιμορφωτικά σεμινάρια για τους καθηγητές ΣΕΠ  κλπ
    • Συνεργάζονται με φορείς της σχολικής κοινότητας και κοινωνικούς εταίρους (οικονομικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς φορείς κ.α.).

Το

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Αργολίδας στεγάζεται στα γραφεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας:

Διεύθυνση: Αμυμώνης 7 (Ισόγειο). Ναύπλιο

Τηλέφωνο: 6976164456 – 2752029602

e-mail: mail@kesyp.arg.sch.gr

Υπεύθυνη:  Γερολύμπου Αλεξάνδρα

Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι:

 

Δευτέρα    11.00  έως  17.00
Τρίτη    10.00  έως  15.00
Τετάρτη    11.00  έως  17.00
Πέμπτη    11.00  έως  17.00
Παρασκευή    10.00  έως  15.00

Σημείωση:

Για ατομική ή ομαδική συμβουλευτική ή/και πληροφόρηση μαθητών     /τριών και εξοικείωσή τους με τις παρεχόμενες δυνατότητες πληροφόρησης, συνιστάται τηλεφωνική προσυνεννόηση για ραντεβού.