Πληροφορίες

Δ.Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Αμυμώνης 7
21100 Ναύπλιο
email: mail [@] dide.arg.sch.gr
URL: http://dide.arg.sch.gr
Ο δικτυακός τόπος παρέχει μεταξύ των άλλων τη δυνατότητα δυναμικής αλληλεπίδρασης με τους χρήστες και αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης και αναζήτησης περιεχομένου, μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Οι δυνατότητες αυτές σε συνδυασμό με την έγκαιρη ενημέρωση, θα τον καθιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για την εκπαιδευτική κοινότητα.
Η πληρότητα και η εγκυρότητα στο περιεχόμενο, η φιλικότητα στη χρήση,  η χρησιμότητα προς τους επισκέπτες, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους βασιζόμαστε.  
Ο δικτυακός τόπος φιλοξενείται στον Web Server του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ενώ το domain είναι αυτό που ορίζεται επίσημα σύμφωνα με τις αρχές του Π.Σ.Δ.. Η σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση του δικτυακού τόπου, πραγματοποιείται με χρήση εργαλείων ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα.
Σχεδίαση – Επιμέλεια Δικτυακού τόπου Δ.Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:
  • ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  (Μακρυπόδης Διονύσιος ΠΕ19, Λέων Προκόπης ΠΕ20)
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Βελέντζας Αλέξανδρος ΠΕ20)
Η ενημέρωση και η ανάρτηση άρθρων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κάθε τμήματος και της γραμματείας.
(C) Ναύπλιο, ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.


Προβολή Δ.Δ.Ε. Αργολίδας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους