Σχολικοί Σύμβουλοι – Πληροφορίες

Το έργο μας

Ο Σχολικός Σύμβουλος:

  1. Διαχειρίζεται στον τομέα ευθύνης του την εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζει την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στην εκπαίδευση.
  2. Προτείνει και συντονίζει πρόγραμμα εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα ειδικότητάς του ή φροντίζει την εφαρμογή του προτεινόμενου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματισμού.
  3. Επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης του και συμμετέχει σε επιμορφωτικά προγράμματα και καθοδηγεί ενδοσχολικέςπροσπάθειες επιμόρφωσης.
  4. Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
  5. Συμβάλλει στην συνεχή επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.
  6. Ενθαρρύνει την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2752022730, 6944744936. 2751066844
Ηλ. Διεύθυνση: dgiannak59@yahoo.com

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ: ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2752029193