Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

Πρόεδρος:

Γαληνός Ιωάννης

Β’ Τακτικό Μέλος
Αντιπρόεδρος:

Δρίτσας Γεώργιος

Γ’ Τακτικό Μέλος

Αθανασάκου Παναγούλα

Α’ Αιρετό Μέλος:

Σκούφης Παναγιώτης

Β’ Αιρετό Μέλος:

Αντωνόπουλος Παύλος

Γραμματέας:

Γεωργόπουλος Ιωάννης

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2752097722

email: pysde @ dide.arg.sch.gr