ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Τροποποιείται το προοΐμιο της παραγράφου 1 του κεφ.ΣΤ΄της αριθμ.2232.1-1/48935/16-8-16 Υ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΕΠ) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Αναρτάται σχετική Υ.Α. που ορίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με υποδείγμτα των απαραίτητων εντύπων.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ Ή ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αναρτάται σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος με προθεσμία για υποβολή αιτήσεων από 19-7-2016 έως και 08-08-2016 στην περιφερειακή Δ/νση Α΄ και Β/θμιας εκπ/σης κρήτης (Λ.Κνωσού 6  71 306 Ηράκλειο).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Α.Ε) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε.Α.Ε. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Αναρτάται σχετική  Υ.Α. με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ)

Αφορά τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14.04 – 05,  ΠΕ17,  ΠΕ18.12-13-14-15-16-17-18-20-30-36 που έχουν ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας Γυμνασίου και στο σχολείο τους έχει προσδιοριστεί υπεραριθμία της ειδικότητάς τους (αριθμ.πρωτ. Φ10.1/3420/06/07/2016 ανακοίνωση).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Προκειμένου να καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί αίτηση για να προσληφθούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν φτιάξει ηλεκτρονικό φάκελο στο  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.). (περισσότερα…)