Αναληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας, την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 θα παρουσιαστούν να αναλάβουν προσωρινά υπηρεσία στα σχολεία που είχαν τοποθετηθεί το προηγούμενο σχολικό έτος,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  Φ34.2/3990/27-8-2013 απόφασή μας  που έχει ήδη κοινοποιηθεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.

Αιτήσεις αποσπάσης εντός ΠΥΣΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  16 ΚΕΦ.Γ΄ του Ν.1566/1985 αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο της περιοχής ευθύνης μας.

Προκηρύξεις κάλυψης θέσεων διευθυντών Ι.Ε.Κ και Σ.Δ.Ε

Δείτε στα συνημμένα έγγραφα τις σχετικές προκηρύξεις για την κάλυψη των διευθυντικών θέσεων στα  Δημόσια Ι.Ε.Κ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-14   .

Ορισμός διευθυντών Γυμνασίων Δρεπάνου και Ασκληπιείου.

Εκδόθηκε η απόφαση για τον ορισμό των Διευθυντών στις κενωθείσες διευθυντικές θέσεις των Γυμνασίων Ασκληπιείου και Δρεπάνου.
Αναλυτικά η απόφαση ορισμού τους στο συνημμένο έγγραφο.

Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου ΓΕ.Λ.

Ανακοινώθηκαν από το Υπ. Παιδείας  τα ωρολόγια προγράμματα  της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου,  των  Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου και το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου.
Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα στα συνημμένα.