Ορισμός διευθυντών Γυμνασίων Δρεπάνου και Ασκληπιείου.

Εκδόθηκε η απόφαση για τον ορισμό των Διευθυντών στις κενωθείσες διευθυντικές θέσεις των Γυμνασίων Ασκληπιείου και Δρεπάνου.
Αναλυτικά η απόφαση ορισμού τους στο συνημμένο έγγραφο.

Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου ΓΕ.Λ.

Ανακοινώθηκαν από το Υπ. Παιδείας  τα ωρολόγια προγράμματα  της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου,  των  Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου και το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου.
Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα στα συνημμένα.

Διευκρίνιση για την ταυτοπρόσωπία των αιτουμένων μετάταξη.

Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 111967/Δ2/13-08-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β’) υπουργική απόφαση, δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23/8/2013 και ώρα 15.00.

Πλεονάζον προσωπικό και μετατάξεις σε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Διευθύνσεις, ΙΕΚ κτλ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα εξής:
α) Το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία, καθώς και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης,
β) Ο αριθμός ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, που μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί, υποχρεωτικά, με διαδικασία αιτήσεων προτίμησης:
   1) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και
2) ανά Φορέα σε κενές ή σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τη Διαπιστωτική Πράξη και την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Κ.Φ.Ε., Διαθεσιμότητα, ΟΤΑ, Φάρμακα, Προσωρινή διαταγή, Εργατικές διαφορές, Δημοτική Αστυνομία» (Α’ 167), όπως συμπληρώθηκε με τo άρθρο 73, παρ 1, 2 του ν.4174/2013 (Α’ 170).
                Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες συναφείς με τις θέσεις που προβλέπονται σε κάθε παράγραφο 1 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Υπουργικής Απόφασης και σε κατηγορίες με τις θέσεις κάθε παραγράφου 2 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, καλούνται από την 14-8-2013 έως και την 23-8-2013, να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις.
               Οι αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική σελίδα http://teachers.exams.minedu.gov.gr του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στις συνημμένες αποφάσεις.

Εγκύκλιος αναπληρωτών Μουσικών Σχολείων.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων  για τα Μουσικά Σχολεία  του σχολικού έτους  2013-14.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις 13 ως τις 23 Αυγούστου 2013.
Η ΔΔΕ Αργολίδας θα δέχεται αιτήσεις καθημερινά από τις 08:30  ως τις 13:30.
Δείτε στα συνημμένα ολόκληρη την εγκύκλιο και ανακτήστε τα σχετικά έντυπα.

Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών-ωρομισθίων 2013-14

Εκδόθηκε η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2013-14.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους κλάδους που ανήκουν σε αυτή) από τις 12 ως τις 23 Αυγούστου 2013.
Η ΔΔΕ Αργολίδας θα δέχεται αιτήσεις καθημερινά από τις 08:30 ως τις :13:30.
Δείτε στα συνημμένα ολόκληρη την εγκύκλιο και ανακτήστε τα σχετικά έντυπα.

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2013

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ..

Εγκύκλιος αποσπάσεων Ειδικής Αγωγής 2013-14

smeaΕκδόθηκε η εγκύκλιος για αποσπάσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειιδικής Αγωγής, ΚΕΔΔΥ  κτλ
Χρόνος υποβολής αιτήσεων από 9 ως 16 Αυγούστου 2013.
Λεπτομέρειες και σχετικά έντυπα στα συνημμένα.

Χρόνος απόδοσης 2ης Ειδικότητας.

defteriidikotitaΣύμφωνα με την συνημμένη εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας, οι υποβληθείσες αιτήσεις για χορήγηση δεύτερης ειδικότητας μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους, εξετάζονται υποχρεωτικά και τυγχάνουν έγκρισης (ή όχι) μέχρι την 31η Οκτωβρίου του οικείου σχολικού έτους. Αντιθέτως, μετά τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους δύναται να παραλαμβάνονται σχετικές αιτήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τυγχάνουν εξέτασης και αποδοχής (ή όχι) κατά τις αντίστοιχες διαδικασίες του επόμενου σχολικού έτους.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013 – 2014 οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και οι θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα που απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.32/4213/19-6-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, είναι οι ακόλουθες:

Αποτελέσματα ΚΠγ Μαΐου 2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού ΠιστοποιητικούΚΠγ ΚΠγ Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική,  στα επίπεδα Α (Α1 «βασική γνώση», Α2 «στοιχειώδης γνώση»), Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») και Γ1 «πολύ καλή γνώση» που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Μαΐου 2013.

Επισκέψεις στην Βουλή των Ελλήνων.

11Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του μας γνωστοποιεί τα εξής:
Σύμφωνα με τις με αρ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) και 36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) Υπουργικές Αποφάσεις, για το σχολικό έτος 2013-2014, εγκρίνουμε το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους…
(Η συνέχεια στην συνημμένη εγκύκλιο)