Αποστολή Α.Μ. ΙΚΑ για ΟΛΟΥΣ τους μόνιμους εκπαιδευτικούς

Προκειμένου να καταχωρηθούν στην ΑΠΔ οι ασφαλιστικές εισφορές των μονίμων υπαλλήλων από 01/01/2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα πρέπει για ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς να καταχωρηθεί ο Α.Μ. ΙΚΑ.

Α.Μ. ΙΚΑ έχουν ΟΛΟΙ οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μιας και ο ΟΠΑΔ έχει μεταφερθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Όσοι δεν τον γνωρίζουν θα πρέπει να επισκεφθούν το σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/eIKARegistryNum/ και δίνοντας τον παλιό Α.Μ. του βιβλιαρίου υγείας τους να λάβουν τον Α.Μ. ΙΚΑ.

Ως εκ τούτου, με ευθύνη των διευθυντών των σχολικών μονάδων και το αργότερο μέχρι τις 17/03/2017 θα πρέπει να συμπληρωθεί το επισυναπτόμενο αρχείο excel και να αποσταλεί ηλεκτρονικά, για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (όχι αναπληρωτές) που υπηρετούν είτε οργανικά είτε με διάθεση στο σχολείο (αρκεί να μισθοδοτούνται από τη ΔΔΕ Αργολίδας).

Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το σχολείο τους ή με τη Διεύθυνση για να δώσουν τον ΑΜ. ΙΚΑ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία,
για τη ΔΔΕ Αργολίδας,
Βελέντζας Αλέξανδρος, 27520 27216

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για τις θέσεις μαθητείας στο δημόσιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 661/2-3-17, η κοινή απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανίας Αντωνοπούλου και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημητρίου Μπαξεβανάκη με θέμα τον καθορισμό του αριθμού μαθητών/-τριών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Με τη δημοσίευση αυτής της απόφασης αντικαθίσταται η υπ.αρ. 462/6/4-1-17 ΚΥΑ. Συν. το ΦΕΚ