Μισθοδοσία αναπληρωτών – Οκτώβριος 2012

Το σύστημα «μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία των αναπληρωτών για τους οποίους έχουν έρθει οι Α.Β.Υ.Δ.Ε. (Αριθμοί Βεβαίωσης Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου).

Η πληρωμή θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου.

Comments are closed.