Μισθοδοσία αναπληρωτών – Απρίλιος 2013

Το σύστημα «μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία των αναπληρωτών για το μήνα Απρίλιο του 2013.

Σε αυτόν το μήνα περάστηκαν τυχόν απεργίες καθώς και αλλαγές ΜΚ.

Η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013.

Comments are closed.