Τέλος λειτουργίας Ιστότοπου – Μεταφορά σε νέο Ιστότοπο

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας της νέας μας ιστοσελίδας.
Η παλιά ιστοσελίδα [dide.arg.sch.gr/plinet] θα συνεχίσει να λειτουργεί για ένα μικρό διάστημα, χωρίς να την ενημερώνουμε.

Print Friendly, PDF & Email