Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Εκπαίδευση"

Ψηφιακές δραστηριότητες

Νέες ψηφιακές δραστηριότητες (εφαρμογές) από το εμπλουτισμένο βιβλίο πληροφορικής γυμνασίου. Δείτε μερικές ψηφιακές δραστηριότητες εδώ Δείτε όλες τις ψηφιακές δραστηριότητες ανά τάξη, στο τέλος του κάθε κεφαλαίου. Α Γυμνασίου,   Β Γυμνασίου,   Γ Γυμνασίου Κάποιες ψηφιακές δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στο Δημοτικό είτε στο Γυμνάσιο είτε στο Λύκειο είτε στο ΕΠΑΛ.  

Επιτροπή υποστήριξης του μαθήματος ΤΠΕ και Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής

Επιτροπή υποστήριξης του μαθήματος ΤΠΕ και Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής- ΤΠΕ των 961 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ Εγκύκλιος για την Επιτροπή υποστήριξης του μαθήματος ΤΠΕ και Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής- ΤΠΕ των 961 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ. Διαύγεια