Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ."

Ubuntu 12.04 ? Πώς αλλάζουμε το Desktop απο Unity σε Gnome

Ανοίγετε έναν Terminal και δίνετε την ακόλουθη εντολή: sudo apt-get install gnome-shell Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πάτε επάνω δεξιά και κάνετε κλικ στο Logout. Μετά σας έχει ανοίξει η κλασική οθόνη Login. Επιλέγετε το Gnome η όποιο άλλο γουστάρετε και κάνετε login και έχετε επιστρέψει στο παλιό καλό Gnome.

Τέλος υποστήριξης Microsoft Windows XP SP3 και Microsoft Office 2003

Όπως ήδη θα γνωρίζετε ο κατασκευαστής Microsoft έχει ανακοινώσει ότι σταματά την υποστήριξη των Microsoft Windows XP SP3 και Microsoft Office 2003. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν θα παρέχονται security updates για αυτά τα προϊόντα με ότ,ι δυσάρεστο σημαίνει αυτό για τη συντήρηση των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Οι χρήστες καλούνται από τη Microsoft να αναβαθμίσουν σε επόμενη Read the full article…

Συστάσεις και οδηγίες για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων των υπολογιστικών συστημάτων

Χρήση του ΠΣΔ από Σχολικές και Διοικητικές Μονάδες Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για λήψη αρχείων μουσικής, ταινιών, παράνομων αντιγράφων λογισμικού, κ.λπ, μέσω δικτύων P2P κ.ά. Τελευταία έχουν προκληθεί προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία του ΠΣΔ ως αποτέλεσμα αυτής της χρήσης. Από τους διαχειριστές του ΠΣΔ έχει εντοπιστεί τέτοιου είδους χρήση Read the full article…

Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – [2013]

Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) [2013]  

Επιλογή και Ορισμός Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 2013-2014

Διευκρινίσεις  για  τις  εγκυκλίους  επιλογής  και  αρμοδιοτήτων  των  Υπευθύνων Σχολικών  Εργαστηρίων  Πληροφορικής  και  Εφαρμογών  Η/Υ  (ΣΕΠΕΗΥ)  των  Γυμνασίων, Γενικών  Λυκείων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  των  Υπευθύνων  Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ). Σχετ.   1.)  106549 /Γ7/14-09-2012            2.)  106554/Γ7/14-09-2012