Ανακοινώσεις στην κατηγορία "Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ."

LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (12.04)

Δημιουργία Σχολικού Εργαστηρίου με τεχνολογία LTSP thin client και fat client και ubuntu Linux (12.04) με αξιοποίηση των sch-scripts για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και της καθημερινής διαχείρισης του ΣΕΠΕΗΥ καθώς και της διαχείρισης τάξης με την εφαρμογή Επόπτης. Ο οδηγός αποτελεί στιγμιότυπο του online οδηγού σε μορφή wiki που είναι διαθέσιμη στο http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP. Η Read the full article…

Ξεκινώντας με το Ubuntu 10.04

Το ψηφιακό αντίγραφο του εγχειριδίου μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν. Επιτρέπεται και ενθαρρύ-νεται η διανομή αντιγράφων του εγχειριδίου σε συναδέλφους, φίλους, συγγενείς και όποιον άλλο μπορεί να ενδιαφέρει.