Ανακοινώσεις στην κατηγορία "VBI"

71603_2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ VBI

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε, Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ.71603/2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σταλεί σε έντυπη μορφή. Για να αναγνωριστεί σωστά το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην τοποθεσία: http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10901 Σας ευχαριστούμε  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (VBI) σχ. έτος 2016-2017

Κ.ΕΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ.68726/2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σταλεί σε έντυπη μορφή. Για να αναγνωριστεί σωστά το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην τοποθεσία: http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10901  

Δοκιμαστικες εκπομπές VBI 2015

keplinet1

Σύμφωνα με τη συνημμένη εγκύκλιο με θέμα » Δοκιμαστικές εκπομπές ΓΕΛ 2015″, που σας έχουμε ήδη αποστείλει, οι δοκιμαστικές εκπομπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2015 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 27-4-2015 και θα γίνονται με όλες τις ΕΕΔΔΕ και τα Εξεταστικά Κέντρα των ΓΕΛ.

Λειτουργία – Συντήρηση – Υποστήριξη ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI σχ. έτος 2013-2014 – Παραρτήματα Α’ & Β’

Υποστήριξη ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI σχ. έτος 2013-2014 Λειτουργία – Συντήρηση Παραρτήματα Α’ & Β’  

Σύστημα VBI – Προβλήματα

Για προβλήματα που σχετίζονται με τον υπολογιστή (τη λειτουργία του) θα επικοινωνείτε με την ALTEC στα τηλέφωνα 2106872800, 2106872830. Για προβλήματα που σχετίζονται με τον αποκωδικοποιητή (τη λήψη σήματος, την κάρτα BOCOM, το συντονισμό) θα επικοινωνείτε με τον κ. Μπουραζάνη της UNISYSTEMS (εξαγόρασε τη FAST HELLAS) στο τηλέφωνο 2119997626. Για προβλήματα που σχετίζονται με τον Read the full article…

Συντήρηση ? Υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος VBI

Όσον αφορά στο παλαιό σύστημα VBI πρέπει να διατηρείται λειτουργικό στη καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να αποτελεί εναλλακτική λύση. Σε κάθε περίπτωση, πριν από επέμβαση για την επιδιόρθωση βλαβών, είτε στο νέο είτε στο παλαιό σύστημα, να προηγείται επικοινωνία με το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) της εταιρείας ALTEC (τηλ. : 210-68.72.800). Αν το πρόβλημα δεν Read the full article…