Ανακοινώσεις στην κατηγορία "VBI"

Τεχνική Υποστήριξη Συστήματος VBI – κάρτα BOCOM

Η τεχνική υποστήριξη του συστήματος VBI όσον αφορά τον αποκωδικοποιητή (κάρτα BOCOM) και το κλειδί USB από την εταιρεία Fast Hellas δεν υφίσταται πλέον. Η εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά στο σύστημα VBI  τον αποκωδικοποιητή (κάρτα BOCOM) και το κλειδί USB είναι η UniSystems. Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Help Desk της εταιρείας UniSystems είναι: 2119997626.