Ανακοινώσεις στην κατηγορία "ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ."

Ξεκινώντας με το Ubuntu 10.04

Το ψηφιακό αντίγραφο του εγχειριδίου μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν. Επιτρέπεται και ενθαρρύ-νεται η διανομή αντιγράφων του εγχειριδίου σε συναδέλφους, φίλους, συγγενείς και όποιον άλλο μπορεί να ενδιαφέρει.