Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο e-Learning [2013-2014]

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2013  έως και 20/11/2013 κι ώρα 13:00. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Print Friendly, PDF & Email