Εναρξη Σεμιναρίου e-learning

Ξεκίνησε την Πέμπτη 21/11/2013 το σεμινάριο e-learning. Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις έγιναν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2013. Έγιναν 125 αιτήσεις και κληρώθηκαν 20 εκπαιδευτικοί.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 26 εβδομάδες. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ισάριθμα (26) κεφάλαια και οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους για επεξεργασία ένα κεφάλαιο ανά εβδομάδα.

Τα κεφάλαια είναι οργανωμένα σε 4 θεματικές ενότητες:

  • 1η θεματική ενότητα: Εκμάθηση βασικών εργαλείων του moodle για τη δημιουργία εκπαιδευτικού μαθήματος
  • 2η θεματική ενότητα: Ερωτήσεις αξιολόγησης, κουίζ και εκπαιδευτικά παιχνίδια
  • 3η θεματική ενότητα: Ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό
  • 4η θεματική ενότητα: ΠΣΔ και σχετικές εφαρμογές

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά (από απόσταση) μέσω του moodle και είναι κοινό για όλα τα τμήματα εκπαιδευόμενων. Στην αρχή κάθε εβδομάδας, θα είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευόμενους το εκπαιδευτικό υλικό της εβδομάδας και 5 περίπου ασκήσεις εμπέδωσης, τις οποίες καλούνται να υλοποιήσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά. Για τις ασκήσεις που υποβάλουν, λαμβάνουν ανατροφοδότηση από αξιολογητή/βαθμολογητή. Σε περίπτωση μη επιτυχούς υλοποίησης της άσκησης, μπορούν να την υλοποιήσουν και να την υποβάλουν εκ νέου. Η όλη διαδικασία υποστηρίζεται με φόρουμ συζήτησης και επίλυσης αποριών, ενώ η επικοινωνία γίνεται με πολλούς τρόπους, π.χ. με αποστολή μηνύματος, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμμετοχή σε φόρουμ συζήτησης κλπ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις, στο εργαστήριο Πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου.Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:

  • επιτυχής ολοκλήρωση του 25% των συνολικών εργασιών (δηλαδή 33 εργασίες) μέχρι την ημερομηνία της 3ης δια ζώσης συνάντησης καθώς και εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις

  • 2α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις
  • 2β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής κ. Κωτσάκης Σταύρος,

Επιμορφωτές του σεμιναρίου είναι ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής κ. Κωτσάκης Σταύρος και ο Υπεύθυνος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αργολίδας κ. Μακρυπόδης Διονύσης.
Print Friendly, PDF & Email