Ενημερωτική Επιστολή ΠΕ19?ΠΕ20 Σχ. Συμβ. Αρκαδίας, Αργολίδας & Κορινθίας [4]

Επιστολή Ενημέρωσης ΠΕ19-20
Αρκαδία, Αργολίδα & Κορινθία
1 Δεκεμβρίου 2013

Πληροφορική: Η ώρα του κώδικα
Δες επισυναπτόμενα «Code?hour.pdf» & «cotsakis_codehour.pdf»

Για τον προγραμματισμό Η/Υ στην Α’ Γυμνασίου
«? Με τη συνεργασία του οικείου Σχολικού Συμβούλου οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α΄
τάξη των Γυμνασίων? είναι δυνατόν να εφαρμόζουν τη διδακτική μεθοδολογία (μαθησιακές
δραστηριότητες, στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας) και να διδάσκουν εναλλακτικά και κατ΄
επιλογήν ορισμένες ενότητες από τα Προγράμματα Σπουδών της πιλοτικής εφαρμογής?»
Δες επισυναπτόμενο «Πιλοτική εφαρμογή σε Α γυμνασίου.pdf»

Ποιοι βάζουν τα θέματα στις «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ ΕΠΑΛ
Νόμος 4186, «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»? Άρθρο 9: Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
εφαρμόζεται πρόγραμμα? με μαθήματα Γενικής Παιδείας?, και μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα
Προσανατολισμού? Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:?
Εφαρμογές Πληροφορικής? Άρθρο 11:? Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας τα θέματα ορίζονται ως
εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β)
κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Στα υπόλοιπα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα…
Υπουργείο Παιδείας: Οδηγίες για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ ΕΠΑΛ
Δες επισυναπτόμενο «Πληροφορική Α ΕΠΑΛ.pdf»

Συνέδρια ΕΤΠΕ
«?Η Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και η Σχολή
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνδιοργανώνουν το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με
Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» και το 7ο  Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» κατά το διάστημα 3?5 Οκτωβρίου 2014 στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου). Σε κάθε ιστοσελίδα του ενιαίου ιστοτόπου των Συνεδρίων http://www.hcicte2014.edc.uoc.gr, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς περιλαμβάνονται ξεχωριστά οι πληροφορίες που αφορούν κάθε Συνέδριο.»

6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Δες επισυναπτόμενο «6wrohellas.pdf»

Ευχαριστώ,

Σταύρος Κωτσάκης
Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής(ΠΕ19-20)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’/θμιας
& Β’/θμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Print Friendly, PDF & Email