Λειτουργία – Συντήρηση – Υποστήριξη ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI σχ. έτος 2013-2014 – Παραρτήματα Α’ & Β’

Υποστήριξη ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI σχ. έτος 2013-2014

Λειτουργία – Συντήρηση

Παραρτήματα Α’ & Β’

 

Print Friendly, PDF & Email