Δημιουργία εργαστηρίου με Λ/Σ Ubuntu 12.04 και LTSP με ?sch-scripts? στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Μετά από επικοινωνία του ΣΕΠΕΗΥ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου κ. Δημητρούλη Εμμανουήλ με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αργολίδας, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στο εργαστήριο πληροφορικής. Λόγω της παλαιότητας των  υπολογιστών αλλά και της αδυναμίας αγοράς νέων υπολογιστών κρίθηκε αναγκαία η εγκατάσταση του Ubuntu LTSP, με schscripts και epoptes.

Η λύση αυτή, κάνει δυνατή την εκκίνηση των σταθμών εργασίας μέσω δικτύου χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάτι στον τοπικό τους δίσκο. Η λύση υποστηρίζεται από τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και από τους τεχνικούς του ΣΤΗΡΙΖΩ του ΠΣΔ. Επίσης η λύση αυτή προάγει την αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.).

Αρκετές εκατοντάδες σχολεία έχουν ήδη υιοθετήσει τη λύση αυτή, μιας και διευκολύνει εξαιρετικά τη διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ, κάνει δυνατή την εκτέλεση σύγχρονου λογισμικού σε παλιούς υπολογιστές, προσφέρει εργαλεία διαχείρισης τάξης, αυτοματοποιημένης εγκατάστασης εκπαιδευτικού λογισμικού κ.α.

Για Server χρησιμοποιήθηκε ένας σύγχρονος φορητός υπολογιστής του σχολείου με επεξεργαστή Intel i5, 4 GB RAM, και 500 GB HDD, στο οποίο εγκαταστήσαμε λειτουργικό σύστημα Ubuntu 12.04 και LTSP. Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του Server έγινε στο χώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αργολίδας. Ως Client χρησιμοποιήθηκαν 7 παλαιοί και εκτός λειτουργίας υπολογιστές, από τους οποίους, κάποιοι ήταν του σχολείου και κάποιοι προήλθαν από δωρεά του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αργολίδας. Έγινε πλήρης έλεγχος στη δομημένη καλωδίωση, και προχωρήσαμε και στην τοποθέτηση ενός Switch 1Gbps.

Για να γίνουν συμβατοί οι υπολογιστές με τη λύση Ubuntu LTSP, με sch-scripts και epoptes, διενεργήθηκαν αλλαγές στο υλικό (κάρτες δικτύου, κάρτες γραφικών κ.α) των υπολογιστών από τα στελέχη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αργολίδας και από τον ΣΕΠΕΗΥ του σχολείου.

Όπου κρίθηκε αναγκαίο (ρυθμίσεις Server) ήρθαμε σε επαφή και με το ΙΤΥΕ Διόφαντος (κ. Γιάννη Σιάχο) για να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση.

Όλος ο σχεδιασμός και η επίβλεψη έγινε από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αργολίδας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λύση Ubuntu LTSP μπορείτε να βρείτε εδώ:

Φωτογραφικό υλικό:

 

Print Friendly, PDF & Email