Αναλυτικά προγράμματα σπουδών Α?, Β’ ΓΕ.Λ. και Β’ ΕΠΑ.Λ. στην Πληροφορική

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που θα ισχύσουν από το σχ. έτος 2014-15

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.

Print Friendly, PDF & Email