Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου – ΦΕΚ

ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου (ΦΕΚ 934 τ.Β΄ – 14 Απριλίου 2014) που θα ισχύει από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής.

 

 

Print Friendly, PDF & Email