Καθορισμός εξεταστέας?διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Hμερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014?2015

ΦΕΚ 2420 τ.Β΄ 2014

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ-ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΑΛ

Σχολικό Έτος: 2014-2015

 

Print Friendly, PDF & Email