Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.

Έγγραφο με οδηγίες διδασκαλίας για το ΓΕ.Λ. και το ΕΠΑ.Λ..
Από το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Σταύρο Κωτσάκη.

 

 

Print Friendly, PDF & Email