Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Σεμινάριο e-Learning [2014-2015]

Ο σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής κ. Κωτσάκης Σταύρος σας ενημερώνει για τη διενέργεια σεμιναρίου e-Learning.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2014έως και 28/10/2014 και ώρα 23:59:59. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση σε όσα τμήματα θέλει. Αν κληρωθεί σε παραπάνω από ένα θα πρέπει να επιλέξει σε ποιο από αυτά που κληρώθηκε θέλει να παρακολουθήσει.
Μετά την κλήρωση δεν γίνονται αλλαγές σε τμήματα εκτός από αμοιβαίες.
Αν κάποιος έκανε παραπάνω από μία αιτήσεις σε ένα τμήμα θα σβήνουμε όλες εκτός της πρώτης. Αν δεν προλάβουμε να σβήσουμε αίτηση πριν την κλήρωση και κληρωθεί π.χ. η δεύτερη αίτηση τότε θα την αγνοήσουμε
Όσοι κάνουν αίτηση για το τμήμα «από απόσταση» θα ειδοποιηθούν κατόπιν κληρώσεων που θα γίνονται ανάλογα με τις δυνατότητές μας αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να πάρουν βεβαίωση.
Κάποιος μπορεί να κάνεις αίτηση σε κάποιο «δια ζώσης» τμήμα που είναι υπό σχεδίαση με την επιφύλαξη ότι μπορεί τελικά να ακυρωθεί το τμήμα ή ότι μπορεί να παραταθεί η ημερομηνία των αιτήσεων ή ότι μπορεί να αλλάξουν οι ημερομηνίες.
Αν φέτος τη μέρα που λήγει η προθεσμία των αιτήσεων δεν είστε μόνιμος ή αναπληρωτής δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στα δια ζώσης τμήματα (ακόμη κι αν πέρσι είσασταν). Ακόμη κι αν κληρωθείτε τη θέση σας θα την πάρει ο επόμενος.
Αν κάποιος θέλει να ακυρώσει μια αίτηση που έκανε σε κάποιο τμήμα ας κάνει απάντηση στο email επιβεβαίωσης που πήρε.
Για την υποβολή αίτησης χρειάζεται προσωπικό email (ούτε email σχολείου ούτε email άλλου συγγενικού προσώπου).
Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων κάποιος δεν μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα δύο σεμινάρια με διαζώσης συναντήσεις. Σε περίπτωσης επιλογής του και στα δύο θα κληθεί να επιλέξει σε ποιο από τα δύο θα παραμείνει.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στη σελίδα των αιτήσεων εντός 3 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ των ατόμων που κληρώθηκαν γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτησή τους. Παρακαλούμε να ελέγχετε και τον φάκελο ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα το μήνυμα να έχει καταχωρηθεί σε αυτόν.


Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 26 εβδομάδες. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από ισάριθμα (26) κεφάλαια και οι εκπαιδευόμενοι έχουν στη διάθεσή τους για επεξεργασία ένα κεφάλαιο ανά εβδομάδα.

Τα κεφάλαια είναι οργανωμένα σε 4 θεματικές ενότητες:

  • 1η θεματική ενότητα: Εκμάθηση βασικών εργαλείων του moodle για τη δημιουργία εκπαιδευτικού μαθήματος
  • 2η θεματική ενότητα: Ερωτήσεις αξιολόγησης, κουίζ και εκπαιδευτικά παιχνίδια
  • 3η θεματική ενότητα: Ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό
  • 4η θεματική ενότητα: ΠΣΔ και σχετικές εφαρμογές

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά (από απόσταση) μέσω του moodle και είναι κοινό για όλα τα τμήματα εκπαιδευόμενων. Στην αρχή κάθε εβδομάδας, θα είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευόμενους το εκπαιδευτικό υλικό της εβδομάδας και 5 περίπου ασκήσεις εμπέδωσης, τις οποίες καλούνται να υλοποιήσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά. Για τις ασκήσεις που υποβάλουν, λαμβάνουν ανατροφοδότηση από αξιολογητή/βαθμολογητή. Σε περίπτωση μη επιτυχούς υλοποίησης της άσκησης, μπορούν να την υλοποιήσουν και να την υποβάλουν εκ νέου. Η όλη διαδικασία υποστηρίζεται με φόρουμ συζήτησης και επίλυσης αποριών, ενώ η επικοινωνία γίνεται με πολλούς τρόπους, π.χ. με αποστολή μηνύματος, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμμετοχή σε φόρουμ συζήτησης κλπ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις, στο εργαστήριο Πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου. Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:
  • επιτυχής ολοκλήρωση του 25% των συνολικών εργασιών (δηλαδή 33 εργασίες) μέχρι την ημερομηνία της 3ης δια ζώσης συνάντησης καθώς και εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις

  • 2α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις
  • 2β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις

Περισσότερες πληροφορίες για τα διαδικαστικά θέματα του σεμιναρίου θα βρείτε κάνοντας click στη «Χάρτα του Moodle«.

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο σχολικός σύμβουλος Πληροφορικής κ. Κωτσάκης Σταύρος,

Επιμορφωτές του σεμιναρίου θα είναι:
στο 1ο τμήμα: Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής κ. Κωτσάκης Σταύρος και ο Υπεύθυνος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αργολίδας κ. Μακρυπόδης Διονύσης.
στο 2ο τμήμα: Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής κ. Κωτσάκης Σταύρος και ο Τεχνικός Υπεύθυνος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αργολίδας κ. Λέων Προκόπης.
Print Friendly, PDF & Email