Κτηματολόγιο Π.Σ.Δ. – inventory

Σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων PDF, να διαβάσετε από τις οδηγίες: «Ψηφιακή Υπογραφή Εγγράφων PDF» στη σελίδα 11 (αρχείο: Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών.pdf)

 

Print Friendly, PDF & Email