Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle.

Αιτήσεις ηλεκτρονικά: http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2015

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Print Friendly, PDF & Email