28ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2015-2016

Το με αριθμό πρωτ. 180329/2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Για να αναγνωριστεί σωστά το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην τοποθεσία:

http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10901

 

Print Friendly, PDF & Email