Επιλογή ΥΣΕΠΕΗΥ 2016-17

Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών που ορίζονται ως Υπεύθυνοι/ες Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκύκλιος θα σας αποσταλεί υπηρεσιακώς και σε έντυπη μορφή.

Ι. Ελευθερόπουλος

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων
Τηλ.: 210-3442225
Fax: 210-3443390
E-mail: elpinor@minedu.gov.gr

 

Print Friendly, PDF & Email