Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού

Σας αποστέλλουμε ενημερωτική επιστολή για τη συγκρότηση του Μητρώου Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠΠΕΘ

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Αγγελόπουλος
Προϊστάμενος του Τμήματος
Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 151 80
Τηλ. +30 210 344 2060

Περισσότερα: https://opengov.minedu.gov.gr/mitroo

 

Print Friendly, PDF & Email

Download Attachments